Județul Buzău

Principala îndeletnicire ale locuitorilor este agricultura şi viticultura, fapt care influenţează caracteristica acestei forme de turism. Sunt organizate, în special în perioada culesului, evenimente populare care marchează această perioadă. Cu această ocazie sunt organizate târguri tradiţionale de unde se pot achiziţiona legumele care vor fi păstrate peste iarnă de către gospodine (Parada gospodarilor – com. Săpoca, Festivalul pepenilor – com. Vâlcelele etc.).

Un interes deosebit îl reprezintă evenimentele organizate cu ocazia culegerii viilor şi obţinerii primei tranşe de must, acestea rememorând ritualuri străvechi (Festivalul Tămâioasei – com. Pietroasele).

La Muzeul Judeţean de Istorie Buzău se poate vizita copia după tezaurul de la Pietroasa, cunoscut sunt denumirea populară de "Cloşca cu puii de aur". Acesta avea iniţial un număr de 22 piese şi pe timpul războiului a fost transferat în Rusia, de unde au putut fi recuperate numai un număr de 12 piese.

În municipiul Râmnicu Sărat poate fi vizitat Complexul Brâncovenesc a cărei construcţie a fost finalizată în anul 1697 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu împreună cu unchiul acestuia Mihail Cantacuzino. Acest edificiu a avut o importanţă deosebită în istoria acelor timpuri, fiind o stavilă împotriva oştilor turceşti şi tătăreşti.

În județul Buzău există două regiuni în care se pot vedea fenomene naturale unice în Europa: vulcanii noroioşi de la Pâclele Mari şi Mici şi Focul Viu de la Lopătari. Fenomenele care au loc în cazul vulcanilor noroioşi sunt aceleaşi ca în cazul vulcanilor clasici, cu deosebirea că materialul adus la suprafaţă este un amestec de argilă, apă şi petrol. Focul viu de la Lopătari se datorează degajării în atmosferă a gazului metan prin crăpăturile pământului, gaz provenit de la depozitele de hidrocarburi existente în zonă.

Platoul Meledic este unic în România, fiind alcătuit din blocuri enorme de sare îngropate în marne şi argile. Prin acţiunea în timp a apei provenită din precipitaţii pe platou s-au format mai multe lacuri şi peşteri iar pe versanţii acestuia ravene, lapiezuri şi canioane adânci de 5-6 metri.

Sărata Monteoru foloseşte în scop curativ apa sărată din zonă ale cărei proprietăţi sunt recunoscute încă de la începutul sec. XIX. Baza de tratament oferă o gamă diversă de proceduri terapeutice: hidro-termo-terapie, terapie fizicală, kinetoterapie, inhalaţii cu aerososli şi este recomandată pentru tratamentul afecţiunilor reumatismale a aparatului locomotor, afecţiunilor ginecologice şi a sistemului nervos periferic.