Județul Teleorman

Există situri arheologice cu vestigii de 1.500.000 ani, unele dintre cele mai vechi din lume, precum și așezarea aparținând culturii neo-eneolitice Gumelnița, precum și alte vestigii istorice care deocamdată prezintă interes doar pentru specialiști, nefiind valorificate prin turism.